Kişisel İnternet Sayfası

Alman Dış Politikası ve Batı Balkanlar

Almanya Batı Balkan ülkeleri ile niçin ekonomik ilişkileri hassasiyet gösteriyor?

Bu analizde Almanya’nın Batı Balkan devletleri ile olan ilişkilerine askeri ve ekonomik düzlemde yaklaşılmış ve bölgenin Almanya için önemine dair incelemelerde bulunulmuştur. İlk bölümde Alman dış politikasına ilişkin temel kodlar; ikinci bölümde tarihsel perspektifte Almanya’nın Batı Balkan coğrafyasıyla ilişkisi gözden geçirilmiştir. Üçüncü bölümde Almanya’nın bölgeye olan askeri operasyonları ve nedenleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Son bölümde ise Almanya’nın Batı Balkanlar’daki ekonomik ilişkisi aslî olarak doğrudan yabancı yatırımlar, tali olarak ise bölge ile olan ekonomik hacmi üzerinden incelenmiştir. Avrupa Birliği’nin çoğunlukla “Güneydoğu Avrupa”, nadiren “Batı Balkanlar” olarak adlandırdığı coğrafya bu metinde; Hırvatistan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Kosova’dan oluşan yedi devlet üzerinden okunmuştur.

Analize erişmek için tıklayınız.