Kişisel İnternet Sayfası

Türkiye 2014 Yılı İlerleme Raporu Değerlendirmesi

Avrupa Birliği 2014 yılında Türkiye hakkında ne söylüyor?

İlerleme raporu olarak dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin durum değerlendirmesi, ikinci bölümde demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve bölgesel sorunlar gibi siyasal ve hukuki gelişmeler, üçüncü bölümde ekonomik kriterler ele alınmaktadır. Bu ilk üç bölüm 2014 yılı ilerleme raporunun genel olarak çekirdek kısmını oluşturmaktadır. Dördüncü bölümde ise Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneği incelenmekte ve bu çerçevede işletilen 35 fasla değinilmektedir.

Analize erişmek için tıklayınız.