Kişisel İnternet Sayfası

Avrupa’ya Göçmen Akışı ve Türkiye’nin Göç Politikaları

Göç Yollarının Değişimi ve Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar Üzerine

İnfialler, başka bir dünyanın mümkün kılınmaya çalışıldığı kitle akışlarını ve isyanları da beraberinde getirir. İnsanın yahut insanlığın, insanı terk ettiği, karadan güvenli olduğu umut edilen göç sularında yitirilen hikâyeler, metinlerden sayılara evrilir. Kamuoyu, rakamların peşinden koşan haberleri katman katman kanıksar ve duyarsızlaşır. Milyonlar; oranlaştırılarak
değerlendirmelere tabi tutulur. İnsan ve onuru merkezden çevreye savrulur ve yerini; akınlar, stoklar, göç güzergâhları, bir korku nesnesi olarak ‘yabancı’yı karşılamanın siyasal gündemdeki endişesine bırakır. Hükümetler; kendilerine oy veren seçmenin baskısı, göç kitlelerinin
kamu maliyesine getireceği yük, entegrasyon problemleri ve onur kırıcı ‘manzara’lar karmaşasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Göç üzerine kaleme alınan birçok analiz, tıpkı bu metin gibi, değerlerden öte sayılarla çevrilidir. Nitekim bu Bilgi Analiz’de de Suriyeli sığınmacıların Türkiye ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği göç akışı insan hakları boyutundan ziyade siyasal ve stratejik boyutlarıyla incelenecektir. Bununla birlikte geniş anlamıyla kullanıldığında göç, hayvan topluluklarının ve bitkilerin de bir yer değiştirme haliyken, ilgili Bilgi Analiz’de, dar anlamıyla insan hareketlerinin oluşturduğu göç üzerinden ele alınacaktır. Neden ve sonuçlarıyla dinamik bir sürece sahip olan göç, akış hatlarında bulunan coğrafyaları, göç kitlesi ile yüz yüze gelen toplumları ve devletleri doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla göç alan devlet için aynı zamanda bir güvenlik endişesine dönüşen sığınma talepleri, sosyal ve ekonomik boyutları ile de karar alıcıları yeni bir sınava tabi tutmaktadır.

Analize ulaşmak için tıklayınız.