Kişisel İnternet Sayfası

Avrupa Birliği “Değerleri” ve İnandırıcılık Sorunu

Avrupa Birliği normlarının sınavları üzerine...

Uluslararası hiyerarşi içinde öncü devletleri takip eden devletlerin birbirleri ile kurduğu ast-üst ilişkisi korunmaya çalışılmakta, öncü devletler uluslararası sistemin kurallarını belirleyerek uluslararası normlara yön vermeyi hedeflemektedir. Avrupa Birliği (AB) de söz konusu hiyerarşilerde sistemin işleyişini belirleyen kuralları oluşturmayı hedefleyen kendine özgü bir yapıya sahip küresel bir aktördür. Birlik, uluslararası sistemde hâkim kılmayı hedeflediğini ifade ettiği normları kendi içinde antlaşma maddeleri ve AB hukuku ile sağlamaya çalışmaktadır. Birlik ayrıca AB değerlerini Avrupa dışında da desteklemeyi ilke edindiğini ifade etmektedir.

Bu çerçevede Birlik, AB kriterlerinin yakın çevresinde bulunan aday ve potansiyel aday ülkeleri koşullandırarak kendi yakın çevresindeki ülkelerin AB ilkelerine ve entegrasyona dahil olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Birlik, uzak çevre için ise Avrupa Komşuluk Politikasını yürüterek yakın komşusu olan ve Birliğe aday olma statüsünde olmayan 16 devlet[1] ile ilişkilerini güçlendirerek AB normlarıyla bölgesinde karşılıklı refah, istikrar ve güvenliğin sağlanmasını hedeflemektedir.

Analizin devamını okumak için tıklayınız.

Analizin pdf versiyonu için tıklayınız.