Kişisel İnternet Sayfası

Avrupa Birliği Doğu’ya ne anlatır?

Avrupa'nın Birliği ve Doğu'da bir Birlik olma üzerine...

İnsanlar niçin bir arada yaşarlar? Bu sorunun çeşitli cevapları olmakla birlikte verilen cevaplarda ön plana çıkan iki anahtar kelime olduğunu gözlemlemekteyiz: Güvenlik ve huzur ihtiyacı. Tarih öncesi dönemlerde insanın huzura olan zaruretine ilişkin kuvvetli kanıtlar olmasa da güvenlik ihtiyacına ilişkin güçlü deliller bulunmaktadır. Bireyin güvenliğinin tesis edilmesi ve bu durumun sürdürülebilir kılınabilmesi için temel zemin ise “bir aradalık”tır. Devlet ve devletüstü varlıkları inşa eden, güvenlik ve huzur ihtiyacını “ben”leri ve “başka”ları da kapsayacak bir biçimde gerekçelendiren bir biraradalıktır bu. Günümüzde uluslararası sistem -gerçekçilik diliyle- birbirine benzeyen aktörlerin güvenlik kaygısıyla bir araya gelişini “ittifak” olarak isimlendirmektedir. İttifaklar aktörler için; sistemde gücü dengeleme, iktisadi akışı kolaylaştırma ve aktörlerin kimliklerini pekiştirebilmesini mümkün kılmaya çalışan “lig ve statü” beyanlarıdır.

Fransız Devrimi’nin getirdiği uluslaşma akımıyla birlikte imparatorluklar parçalanma sürecine girmiş, 20. yüzyılın ilk yarısı ulus devletlerin güç ve çıkar ilişkileri merkezli kanlı mücadelelerine şahit olmuştur. Ancak insanlığın güvenlik ihtiyacını sürdürülebilir kılmak için tesis edilen ittifaklar, savaşların kazananı olabilmek için gerçekleştirilen iş birlikleri olarak araçsallaştırılmıştır. 19. yüzyıl kıta Avrupası felsefesinin aklın üstünlüğüne tutkusu ve Batı’da fetişleştirilen bir ulus inşası, insanlığı ağır geçen bir “aşırılıklar çağı”na şahit kılmıştır.

Analizin devamını okumak için tıklayınız.

Analizin pdf versiyonu için tıklayınız.